د تورکیې د ځايي او ملي برښنايي موټرو ( ټوګ ) تصدۍ د چارج د ستیشنونو په جوړولو پيل وکړ


پيوندونه: