په ترکیه کې د ولسمشر اردوغان په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ۱۱ میلیونو نیالګیو د کینولو لړۍ پیل شوه

ağaçlandırma günü (17).jpg

پيوندونه: