Еске алу рәсімдерінің біріншісі Аныткабир мавзолейінде болды.

Еске алу рәсімдерінің біріншісі Аныткабир мавзолейінде болды.