Το Χάταϊ αναγεννιέται μέσα από τα ερείπια


Λέξεις-κλειδιά: σεισμός , Χάταϊ , Αντάκια