Θρησκευτικοί ηγέτες καταδικάζουν την τρομοκρατική επίθεση