Αεροπορική επίδειξη της Solo Türk στο Τσανάκκαλε


Λέξεις-κλειδιά: Τσανάκκαλε , Solo Türk