14 χιλιάδες παπούτσια εκτέθηκαν στην Ολλανδία στη μνήμη των Παλαιστινίων παιδιών


Λέξεις-κλειδιά: