Η Σλοβενία αναγνώρισε επίσημα το Παλαιστινιακό Κράτος

Η Σλοβενία αναγνώρισε επίσημα το Παλαιστινιακό Κράτος

Η Σλοβενία αναγνώρισε επίσημα το Παλαιστινιακό Κράτος

Λέξεις-κλειδιά: Παλαιστίνη