Δημοσιονομικό πλεόνασμα την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου στην τουρκική οικονομία

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου σημειώθηκε πλεόνασμα του προϋπολογισμού των 14 δισεκατομμυρίων 139 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών

1379059
Δημοσιονομικό πλεόνασμα την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου στην τουρκική οικονομία

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου σημειώθηκε πλεόνασμα του προϋπολογισμού των 14 δισεκατομμυρίων 139 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών.

Το υπουργείο Θησαυροφυλακίου και Οικονομικών ανακοίνωσε τα δεδομένα σχετικά με τον προϋπολογισμό του Φεβρουαρίου.  

Τα δημοσιονομικά έσοδα τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 28,6% ενώ τα δημοσιονομικά έξοδα κατά 11,7%.

Τα δημοσιονομικά έσοδα την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου αυξήθηκαν κατά 27,1% και έφτασαν στα 208 δισεκατομμύρια 306 εκατομμύρια τουρκικές λίρες ενώ τα δημοσιονομικά έξοδα κατά 10,6% και έφτασαν στα 194 δισεκατομμύρια 168 εκατομμύρια τουρκικές λίρες.

Τον Φεβρουάριο υπήρξε δημοσιονομικό έλλειμμα των 7 δισεακτομμυρίων 363 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου δημοσιονομικό πλεόνασμα των 14 δισεκατομμυρίων 139 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών.

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ