Τίθεται σε λειτουργία η Δοκιμαστική Υποδομή Ακτινοβολίας Σωματιδίων

Το σχέδιο θα μειώσει την εξάρτηση από το εξωτερικό στις δορυφορικές και διαστημικές εργασίες της Τουρκίας

Τίθεται σε λειτουργία η Δοκιμαστική Υποδομή Ακτινοβολίας Σωματιδίων

 

 

 

 

Τίθεται σε λειτουργία η Δοκιμαστική Υποδομή Ακτινοβολίας Σωματιδίων η οποία θα μειώσει την εξάρτηση από το εξωτερικό στις δορυφορικές και διαστημικές εργασίες της Τουρκίας.

Με την δοκιμαστική υποδομή σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές των κρίσιμων δορυφορικών στοιχείων και η αντοχή τους στο περιβάλλον ακτινοβολίας πριν την εκτόξευση τους στο διάστημα και με τον τρόπο αυτό να μειωθεί η εξωτερική εξάρτηση στο πεδίο αυτό.

Το σχέδιο το οποίο υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Στρατηγικής και Προϋπολογισμού της Προεδρίας αναπτύχθηκε με την χρήση του Επιταχυντή Πρωτονίων της Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας της Τουρκίας.

Η υποδομή η οποία είναι η πρώτη Δοκιμαστική Υποδομή Ακτινοβολίας Σωματιδίων της Τουρκίας ιδρύθηκε με τις εργασίες του Κέντρου Εφαρμογής και Ερευνών Διαστήματος και Τεχνολογιών Επιταχυντών στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μέσης Ανατολής (ODTÜ).

Με την συγκεκριμένη δοκιμαστική υποδομή θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές των εξοπλισμών και υλικών που έχει αναπτύξει η Τουρκία με εθνικές και εγχώριες δυνατότητες και θα εκτοξευτούν στο διάστημα με δορυφόρο, όπως ηλιακά κύτταρα, μπαταρία ιόντων λιθίου και στρώμα μόνωσης πολλαπλών στρωμάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος(ESA).

Στο πλαίσιο του σχεδίου στοχεύετε επίσης η ανάπτυξη ενός εγχώριου ελεγκτή ακτινοβολίας που σχεδιάστηκε με σκοπό την χρήση τους στους εγχώριους και εθνικούς δορυφόρους.

 

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ