ԱՄՆ-ում նեռխուժել են՝ Կոնգռեսի շենը, մահացել է 4 հոգի


Պիտակներ: