Թուրքիայում աճող տնտեսություն

Թուրքիայում տնտեսական աճ

807626
Թուրքիայում աճող տնտեսություն

ԱՃԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԸ ՍՏԻՊՈՒՄ ԵՆ ՌԵՒԻԶԻԱՆ

Թուրքական տնտեսության առաջին քարորդում 5 տոկոսից բարձր աճը, միջազգային հաստատություներում օրակարգ է բերել կանխատեսումների ռեւիզիա։

ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ ԱՃԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

%5,2

%5,1

1. քարորդ

2. քարորդ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԸ ՌԵՒԻԶԻԱ ԵՆ ԱՐԵԼ

Նախորդ

Ռեւիզիա

%4,2

%4,6

%3,3

%5,5

%5,3

%4,3

ԱՅԼ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԸ

%2,5

%3,4

%2,6

%3,7

%4,7

%3,5

ԱՄՀ

ԴՀԶԿ

ՎԶԵԲ

Moody’s

Fitch

Համաշխարհային բանկԱյս թեմայով լուրեր