هدف ایران از بمباران مواضع حزب دموکرات کردستان هشدار به آمریکا بوده است

معاون دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران گفت که هدف اصلی ایران از بمباران مواضع این گروه در شمال عراق هشدار به آمریکا بوده است

هدف ایران از بمباران مواضع حزب دموکرات کردستان هشدار به آمریکا بوده است

آسو حسن‌زاده، معاون دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در نشست خبری در اربیل گفت که هدف اصلی تهران از بمباران مواضع این گروه در شمال عراق هشدار به آمریکا بوده است.

حسن‌زاده در این باره تصریح کرد: ایران با حمله به ما به آمریکا و جامعه بین المللی هشدار داد.

وی با بیان اینکه بمباران مواضع این گروه در شمال عراق از سوی ایران باید در چارچوب وسیع تری بررسی شود، گفت: بمباران مرکزمان نباید تنها به عنوان مسئله ای میان ما و ایران تفسیر شود. این مسئله باید در چارچوب وسیع تری بررسی شود. چونکه موضوعی مربوط به ثبات منطقه است.خبرهای مرتبط