فیفا عضویت مالی را به حالت تعلیق درآورد

فدراسیون بین المللی فوتبال عضویت تیم ملی مالی در این اتحادیه را به دلیل دخالت دولت مردان در اداره فدراسیون فوتبال این کشور به حالت تعلیق درآورد.

فیفا عضویت مالی را به حالت تعلیق درآورد

فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) در بیانیه ای در خصوص لغو عضویت کشور مالی اعلام کرد که تا قطع اعمال نفوذ وزیر ورزش مالی در امور فدراسیون فوتبال این کشور عضویت را به حالت تعلیق در آورده است.

در این بیانیه آمده است که آمیون گویندو وزیر ورزش، هیات اجرایی فدراسیون مالی را منحل و تا 12 ماه باقی مانده تا انتخابات مجدد این هیات افرادی را بطور موقت جایگزین کرده است.

فیفا خواستار حضور مجدد اعضای هیات اجرایی و رئیس معلق شده به پست های خود است.خبرهای مرتبط