پرچم ترکیه در مرکز عفرین برافراشته شد

پرچم ترکیه در مرکز شهرستان عفرین که صبح امروز توسط نیروهای مسلح کشور و آرتش آزاد سوریه آزاد شد، به اهتزاز درآمد.

پرچم ترکیه در مرکز عفرین برافراشته شد

پرچم ترکیه در مرکز شهرستان عفرین که ساعت 8:30 صبح امروز در ادامه عملیات شاخه زیتون توسط نیروهای مسلح کشور و آرتش آزاد سوریه از دست تروریست ها آزاد شد، به اهتزاز درآمد.

سربازی که پرچم ترکیه را در مرکز عفرین برافراشت در حین این اقدام خود گفت: "این هدیه ای است به ملت ترکیه و شهدای 18مارس در حماسه بزرگ چاناق قلعه" .

اتخاذ تدابیر امنیتی در مرکز عفرین ادامه دارد. نیروهای ترکیه، ابتدا کنترل محل های اشرفیه، محمودیه، جمیلیه و ساختمان های گمرک و توزیع برق را به دست گرفتند.

عملیات خنثی سازی مواد منفجره و بمب های دست ساز تروریست ها در عفرین نیز آغاز شده است. گفتنی است نیروهای مسلح ترکیه حساسیت لازم برای محافظت از جان غیرنظامیان در عفرین را انجام می‌دهند.خبرهای مرتبط