تروریستها در سال 2017 نیز متحمل شکست سنگینی شدند

نیروهای مسلح ترکیه طی سال 2017 در مجموع 7 هزار و 16 تروریست را از پا در آوردند

تروریستها در سال 2017 نیز متحمل شکست سنگینی شدند

 ستاد کل ارتش ترکیه اعلام کرد: نیروهای مسلح ترکیه طی سال 2017 در مجموع 7 هزار و 16 تروریست از جمله 3 هزار و 777 عضو گروه تروریستی داعش و 3 هزار و 239 تروریست عضو پ.ک.ک/ ک.ج.ک را از پا در آوردند.

نیروهای مسلح ترکیه در راستای مبارزه با گروه تروریستی فتو/ساختار موازی تا به امروز 9 هزار و 236 از کارکنان خود را اخراج کرده و 5 هزار و 399 تن از پرسنل آن نیز بازداشت شده اند.

 در سال 2017 میلادی هزار و 958، مواضع تسلیحاتی، پناهگاه، مخفی‌گاه، غار و انبار مورد استفاده توسط گروه های تروریستی منهدم شده و از ورود 439 هزار و 195 نفر به شکل غیرقانونی به ترکیه ممانعت شده است.خبرهای مرتبط