دستگیری 60 مهاجر غیرقانونی در ازمیر

60 مهاجر سوری که از شهرستان های دیکیلی و چشمه استان ازمیر، قصد فرار غیرقانونی به جزایر یونان را داشتند، دستگیر شدند.

دستگیری 60 مهاجر غیرقانونی در ازمیر

60 مهاجر سوری که از شهرستان های دیکیلی و چشمه استان ازمیر، قصد فرار غیرقانونی به جزایر یونان را داشتند، دستگیر شدند.

نیروهای فرماندهی ژاندرمری استان ازمیر طی 5 عملیات مهاجرین غیرقانونی را دستگیر کرد.

به همراه سوریه ای های دستگیر شده، یک کامیون، یک قایق موتوری و دو قایق لاستیکی کشف و ضبط گردید.

این مهاجرین سوری در پی پایان امور بازجویی در ژاندارمری به اداره مهاجرت این استان اعزام شدند.خبرهای مرتبط