دستگیری 21 مهاجر غیرقانونی در ادیرنه ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه در استان ادیرنه 21 تبعه خارجی که قصد داشتند به صورت غیرقانونی به اروپا بروند را دستگیر کردند.

دستگیری 21 مهاجر غیرقانونی در ادیرنه ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه طی عملیات کنترل و بازرسی 21 تبعه خارجی از جمله تعدادی زن و کودک که قصد داشتند به صورت غیرقانونی به اروپا بروند را در یک دستگاه مینی بوس دستگیر کردند.

افراد مذکور بعد از اتمام مراحل اداری به اداره مهاجرت استان ادرنه ترکیه منتقل شدند.خبرهای مرتبط