حمله به دفتر شرکت هواپیمایی ترکیه در آتن

دفتر شرکت هواپیمایی ترکیه در آتن پایتخت یونان در معرض حمله قرار گرفت

حمله به دفتر شرکت هواپیمایی ترکیه در آتن

 

دفتر شرکت هواپیمایی ترکیه در آتن پایتخت یونان در معرض حمله قرار گرفت.

گروهی که سعی داشتند وارد دفتر شوند، به درب وردی شیشه ای خسارت وارد کرده، فقط نتوانستند وارد دفتر بشوند.

حمله قبل از آغاز ساعات کاری ترتیب یافته و برای همین کارکنان در دفتر حضور نداشتند.

این حمله تنها موجب خسارات مادی شده است.

پلیس آتن بررسیهایی در محل حادثه بعمل آورد.

مسئولیت این حمله را گروه آنارشیست روویکوناس که قبل سفارت ترکیه در آتن را مورد حمله قرار داده بود، برعهده گرفت.خبرهای مرتبط