پیغام رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه به مناسبت نوروز

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، عید نوروز را که مژده آغاز بهار را میدهد، تبریک گفت.

پیغام رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه به مناسبت نوروز

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در پیغامش بر تفاهم تاکید کرده و خواستار دوری از تنشها شد.

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، ضمن ابراز امیدواری از اینکه عید نوروز سبب محبت، صلح و بردباری گردد، گفت: "یک چنین روزهایی، موجب انتظار برای همیاری، همکاری و تفاهم متقابل در کنار حس برادری و دوستی و به دور از درگیری و تنش میگردد."

اسماعیل قهرمان ضمن تاکید بر اعتقاد، فرهنگ و تاریخ، ابراز داشت: "نافرجام نمودن نقشه پلید کانونهای شر که قصد از میان بردن برادریمان را دارند، باید هدف و تلاش اصلیمان باشد."خبرهای مرتبط