برنامه دیدارهای وزیر دفاع ملی ترکیه در حاشیه اجلاس وزرای دفاع ناتو

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه با پاتریک شاناهان وزیر دفاع موقت آمریکا دیدار خواهد کرد

برنامه دیدارهای وزیر دفاع ملی ترکیه در حاشیه اجلاس وزرای دفاع ناتو

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه با پاتریک شاناهان وزیر دفاع موقت آمریکا دیدار خواهد کرد. 

بر اساس اطلاعیه منتشره از وزارت دفاع ملی ترکیه، آکار در اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل پایتخت بلژیک شرکت خواهد کرد. 

انتظار می رود آکار در این اجلاس به تاریخ 13 فوریه، دیدارهای دوجانبه ای انجام دهد. 

در بین چهره هایی که آکار با آنها دیدار خواهد کرد، پاتریک شاناهان وزیر دفاع موقت آمریکا نیز وجود دارد. 

آکار همچنین با اوانجلوس آپوستولاکیس وزیر دفاع یونان نیز دیدار کند. 

وزیر دفاع ملی ترکیه با ارسال نامه تبریک به آپوستولاکیس، او را به ترکیه دعوت کرده بود. 

پیش بینی می شود آکار با وزرای دفاع برخی کشورها منجمله ایتالیا، فرانسه، قره داغ و گرجستان دیدار خواهد کرد. 

 

 خبرهای مرتبط