آینه تاریخ / 8 فوریه

مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان، در روز هشتم فوریه، عبارتند از :

آینه تاریخ / 8 فوریه

8 فوریه سال 1904، ژاپنی ها با یک حمله غیرمنتظره به بندر پورت آرتور، ناوگان دریایی روسیه را تخریب کرده و با هدف جلوگیری از عبور آن، جنگ دوساله روسیه – ژاپن را آغاز کردند.

***

در سال 1921، مجلس ملی کبیر ترکیه، قانونی که طی آن اعطای عنوان "غازی" (ایثارگر) به رزمندگانی که در جریان جنگ رهایی بخش ملی، در شهر غازی آنتپ، قهرمانانه در برابر واحد های فرانسوی مقاومت کردند، را به تصویب رساند.

***

در سال 1922، وارن جی. هاردینگ رئیس جمهوری وقت آمریکا، از اولین رادیو در کاخ سفید رونمایی کرد.

***

در سال 1935، در انتخابات نمایندگان مجلس ترکیه، زنان ترک برای اولین بار از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار شدند. در پی برگزاری انتخابات نیز 18 نماینده زن به مجلس راه یافتند.

***

در سال 1951، صبیحا گوکچن دختر معنوی آتاترک و اولین زن خلبان جنگده ترکیه، برای شرکت در جنگ کره به عنوان خلبان درخواست داد. این اقدام صبیحا گوکچن،  در رسانه های خارجی بازتاب وسیعی پیدا کرد. ولی درخواست گوکچن به علت عدم وجود خلبان زن در کادر ارتش آمریکا، مورد قبول واقع نشد. صبیحا گوکچن اولین خلبان جنگنده زن در ترکیه و جهان بود.

***

در تاریخ هشتم فوریه 1963، سرهنگ عبدالسلام عارف با کودتا علیه عبدالکریم قاسم و قتل او، قدرت را در دست گرفت و اعضای حزب بعث عراق را وارد کابینه خود کرد.

 خبرهای مرتبط