افزایش شاخص «بیست-100» بورس استانبول

شاخص «بیست-100» بورس استانبول امروز با پیشتازی سهام بانک ها، با دو درصد افزایش از سطح 94.000 واحد گذشت

افزایش شاخص «بیست-100» بورس استانبول

شاخص «بیست-100» بورس استانبول در پی تصمیم بانک مرکزی ترکیه در خصوص افزایش 625 واحدی نرخ بهره بازخرید و رسیدن به 24 درصد، با 2.000 واحد افزایش از سطح 94.000 واحد گذشت.

از سوی دیگر برابری دلار/ لیره ترک نیز پس از ریزش به سطح 6.0151 سیر صعودی در پیش گرفته و به سطح 6.1330 رسید.

به گفته تحلیلگران از نقطه نظر فنی در صورت ثبات شاخص بیست-100 در سطح 94.000 واحد، محدوده 95.000 واحد سطح مقاومت برای ثبت رکوردهای جدید خواهد بود.خبرهای مرتبط