سوددهی ترکیش ایرلاینز در سه ماهه دوم 2017 افزایش یافت

شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز ترکیه در سه ماهه دوم سال جاری علی رغم رقابت شدید در بخش هواپیمایی جهان و ترکیه و درگیری های موجود در منطقه دارای افزایش سوددهی بوده است

سوددهی ترکیش ایرلاینز در سه ماهه دوم 2017 افزایش یافت

شرکت هواپیمایی " ترکیش ایرلاینز" ترکیه با انتشار اطلاعیه ای، اعلام کرد: درآمد شرکت از محل حمل و نقل مسافر در سه ماهه دوم سال جاری با افزایش 5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.2 میلیارد دلار و سود عملیاتی شرکت طی این مدت 189 میلیون دلار رقم خورده است.

سود عملیاتی ترکیش ایرلاینز در سه ماهه دوم سال جاری در حالی 189 میلیون دلار بوده که این رقم برای سه ماهه نخست امسال 17 میلیون دلار رقم خورده بود. درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر این شرکت در سه ماهه دوم امسال با 5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.2 میلیاد دلار، درآمد ترانزیت کالا با 29 درصد رشد به 327 میلیون دلار و مجموع درآمد ترکیش ایرلاینز با 7 درصد افزایش به 2.6 میلیارد دلار رسید. درآمد کل نیمه نخست امسال نیز 4.6 میلیارد تحقق یافت.

همچنین با ادامه اجرای برنامه کاهش هزینه های شرکت که از نیمه دوم سال 2016 آغاز شده است، هزینه های عملیاتی ترکیش ایرلاینز در سه ماهه دوم سال جاری با 7 درصد کاهش به 2.5 میلیارد دلار کاهش یافت.

درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک شرکت درسه ماهه دوم 2017 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 109 درصد رشد داشته و به 661 میلیون دلار افزایش یافت. همچنین نسبت سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک نیز با 12.3 امتیاز افزایش به 25.3 درصد رسید.

ترکیش ایرلانز با داشتن 228 هواپیمایی باریک پیکر، 93 هواپیمای پهن پیکر و 15 هواپیمای باری و با افزودن 5 مسیر هوایی جدید در نیمه نخست سال جاری در مجموع به 120 کشور پرواز می کند .خبرهای مرتبط