تشکر محمود عباس از مجمع عمومی سازمان ملل

محمود عباس: پذیرش قطعنامه حفاظت از مردم فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیروزی عدالت و حقوق بین الملل است

تشکر محمود عباس از مجمع عمومی سازمان ملل

محمود عباس رئیس دولت فلسطین تصویب اظهار داشت: پذیرش قطعنامه حفاظت از مردم فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیروزی عدالت و حقوق بین الملل است.

عباس در مصاحبه با خبرگزاری رسمی فلسطین وفا گفت: از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خاطر پذیرش قطعنامه حمایت از مردم فلسطین است، تشکر و قدردانی می کنم.

از سوی دیگر، ریاض المالکی وزیر امور خارجه فلسطین، در مصاحبه با تلویزیون دولتی فلسطین گفت: امروز دو پیروزی را جشن می گیریم. اولین آن شکست پیشنهاد ارائه شده از سوی ایالات متحده به سازمان ملل بود که در صورت پذیرش تبدیل به یک نمونه خطرناک می شد و پیروزی دوم نیز پذیرش قطعنامه حفاظت از مردم فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل است.

مالکی با یادآوری اینکه دبیر کل سازمان ملل متحد باید ظرف 60 روز پس از تصویب طرح مذکور، یک گزارش کتبی حاوی پیشنهادات مربوط به مکانیسم های حفاظت بین المللی ارائه دهد، گفت:

پذیرش این قطعنامه به این معناست که سازمان ملل حمایت از مردم فلسطین و ایجاد سازوکارهای لازم برای این امر را پذیرفته است. اکنون باید به اعمال فشار بر ایالات متحده و اسرائیل ادامه داد و اقدامات دبیرخانه سازمان ملل را دنبال کرد.

گفتنی است با تلاشها و ابتکار ترکیه و حمایت الجزایر نشست ویژه مجمع عمومی سازمان برای بررسی و رای گیری درباره پیش نویس قطعنامه سازمان ملل دیروز برگزار شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.

 120 کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند و در مقابل 8 کشور از جمله آمریکا، اسرائیل و استرالیا به آن را رأی منفی دادند. 45 کشور هم به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

پیش نویس قطعنامه مذکور پیش از این توسط آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل وتو شده بود.

براساس این پیش نویس "دبیر کل سازمان ملل با بررسی وضعیت کنونی در کوتاه ترین زمان پس از تصویب آن، طی 60 روز در کنار محافظت از شهروندان فلسطینی و تامین امنیت و رفاه آن گزارشی را که پیشنهادهای مرتبط با ایجاد ساز و کارهای بین المللی تامین امنیت فلسطینیان نیز در آن گنجانده شود، ارائه خواهد کرد."

در این پیش نویس با اشاره به قطعنامه های سازمان ملل درباره تامین امنیت غیرنظامیان طی درگیری ها و جنگ ها، نسبت به خشونت های روی داده در فلسطین از 30 مارس به این سو و کشته شدن شهروندان به ویژه کودکان، پزشکان و پرستاران، روزنامه نگاران ابراز تاسف شده است.خبرهای مرتبط