اعلام آمادگی قطر برای حل بحران با عربستان

شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی، نخست وزیر قطر و وزیرامور خارجه قطر، اعلام کرد که کشورش برای حل بحران با عربستان و هم پیمانان اش از طریق گفتگویی که حاکمیت و استقلال قطر را مخدوش نکند، آماده است

اعلام آمادگی قطر برای حل بحران با عربستان

شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی، نخست وزیر قطر، اعلام کرد که کشورش برای حل بحران با عربستان و هم پیمانان اش از طریق گفتگویی که حاکمیت و استقلال قطر را مخدوش نکند، آماده است.

آل ثانی طی سخنرانی به مناسبت 18 دسامبر روز ملی قطر، اقدام برای دخالت در امور داخلی این کشور را غیرقابل قبول خواند.

وی ضمن تکذیب ادعاهای مربوط به حمایت این کشور از تروریسم، هرگونه تلاش برای اعمال قیمومیت یا دخالت در امور دوحه را رد کرد.

آل ثانی با اشاره به اینکه روز ملی قطر را در شرایطی گرامی میدارند که به ناحق تحت محاصره قرار گرفته اند گفت: آنها میخواهند قطر اصول و حاکمیت خود را کنار گذاشته و تابع آنها شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه فهرست ارائه شده را به هیچ وجه مورد قبول قرار نمیدهند، گفت: بحران محاصره نیت کشورهای اعمال کننده آن را آشکار کرده است.

آل ثانی به اشاره به اینکه از ابتدای امر تغییری در موضع شان ایجاد نشده و همواره خواهان حفظ حاکمیت، عدم دخالت در امور داخلی اینکشور و مذاکره بوده اند گفت: قطر موفق به مدیریت این بحران شده و از عهده بازتابهای آن نیز بر آمده است.خبرهای مرتبط