نیروهای اسد ترکمن داغی لاذقیه را زیر آتش توپخانه گرفته اند

نیروهای رژیم با راکت و خمپاره انداز به روستاهای تحت کنترل مخالفین حمله می کنند

نیروهای اسد ترکمن داغی لاذقیه را زیر آتش توپخانه گرفته اند

نیروهای وابسته به بشار اسد در سوریه ترکمن داغی واقع در استان لاذقیه را با آتش توپخانه مورد حمله قرار داده است.

نیروهای رژیم با راکت و خمپاره انداز به روستاهای تحت کنترل مخالفین حمله می کنند.

در حمله به روستاهای کارامان، ساراف، کلز، سالور و حمدی تعداد کثیری مجروح شده اند.خبرهای مرتبط