گزارش وضعیت اسفناک زیست محیطی دریای خزر

بنابر گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد وضعیت زیست محیطی دریای خزر بسیار اسفناک است که گزارش آن در سطح دنیا منتشر شد.

گزارش وضعیت اسفناک زیست محیطی دریای خزر

داریوش یوسفی کبریا مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر در ایران در نخستین همایش مدیریت و ساماندهی سواحل در ایزدشهر نور اظهار کرد: دریای خزر دارای هزار و 200 کیلومتر طول و  310 کیلومتر عرض است.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه بیش از 130 رودخانه به این دریا منتهی می شوند و رودخانه سفیدرود بزرگترین رودخانه ای است که به دریای خزر منتهی می شوند، تصریح کرد: بنابر گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد وضعیت زیست محیطی دریای خزر بسیار اسفناک است که گزارش آن در سطح دنیا منتشر شد.

مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر خاطرنشان کرد: دریای خزر 10 میلیون سال قدمت دارد و از سال 56 تا 74 با افزایش 2.5 متری رو به رو شد که البته در سال های گذشته حدود 70 سانتی متر با کاهش ارتفاع شده است.

یوسفی با اشاره به اینکه دو دسته دلیل نوسانات دریایی وجود دارد، گفت: یکی از دلایل مربوط به ریخته شدن آب رودخانه ها و کمبود آن است و همچنین دلیل دیگر به شرایط جغرافیایی مربوط می‌شود.

وی گفت: متوسط پیشروی دریا نزدیک به 190 متر بود که در شهر ایزدشهر نزدیک به 300 متر به سطح زیر آب دریا رفته است.

مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر اظهار کرد: مهم‌ترین نگرانی افزایش آب دریای خزر کاهش تراز آب دریا بالغ بر 3 متر در روسیه بوده که دچار بحران اقتصادی شد.

وی با بیان اینکه پیشروی آب موجب تخریب و خسارت فراوان به تاسیسات شهری می شود، خاطرنشان کرد: افزایش غلظت آلاینده ها، تغییر شکل رودخانه ها، افزایش نسبت هیدرولوژکی از دیگر مسائلی است که موجب نگرانی از افزایش سطح آب دریا می‌شود.

یوسفی در پایان گفت: 60 درصد از سواحل دریای خزر در اختیار مازندران است که امیدواریم ساحلی سالم و ایمن در انتظار سواحل مازندران باشد.

 خبرهای مرتبط