ویژه برنامه های هفته وحدت در آنکارا آغاز شد

در این ویژه برنامه در آنکارا، بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه و سمیحا ییلدیریم همسرش شرکت کردند

ویژه برنامه های هفته وحدت در آنکارا آغاز شد
ویژه برنامه های هفته وحدت در آنکارا آغاز شد
ویژه برنامه های هفته وحدت در آنکارا آغاز شد

برنامه های هفته وحدت، میلاد مقدس پیامبر گرامی اسلام در آنکارا آغاز شد.

این برنامه که با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد با ترانه های عرفانی ادامه یافت.

تم اصلی ویژه برنامه های امسال هفته وحدت، حضرت محمد و جامعه مورد اعتماد می باشد.

در این ویژه برنامه در آنکارا، بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه و سمیحا ییلدیریم همسرش شرکت کردند.

بینعلی ییلدیریم در زمینه استثمارگران دینی هشدار داد.

ییلدیریم گفت: "در 15 جولای دیدیم که استثمارگران دینی چه بر سر این کشور آوردند."

از این برنامه که با میزبانی محمد گورمز رئیس اداره امور دینی ترکیه ترتیب می یابد، استقبال گرمی بعمل آمد.

محمد گورمز طی سخنانی اظهار داشت، حضرت محمد پیامبر گرامی اسلام همواره به لزوم زندگی زنان در جامعه ای امن تاکید داشته است.

 

برنامه های هفته وحدت، میلاد مقدس پیامبر گرامی اسلام در آنکارا آغاز شد.

این برنامه که با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد با ترانه های عرفانی ادامه یافت.

تم اصلی ویژه برنامه های امسال هفته وحدت، حضرت محمد و جامعه مورد اعتماد می باشد.

در این ویژه برنامه در آنکارا، بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه و سمیحا ییلدیریم همسرش شرکت کردند.

بینعلی ییلدیریم در زمینه استثمارگران دینی هشدار داد.

ییلدیریم گفت: "در 15 جولای دیدیم که استثمارگران دینی چه بر سر این کشور آوردند."

از این برنامه که با میزبانی محمد گورمز رئیس اداره امور دینی ترکیه ترتیب می یابد، استقبال گرمی بعمل آمد.

محمد گورمز طی سخنانی اظهار داشت، حضرت محمد پیامبر گرامی اسلام همواره به لزوم زندگی زنان در جامعه ای امن تاکید داشته است.

 

 خبرهای مرتبط