ای کاش برادر ابراهیم تاتلی سس نبودم

برادر ابراهیم تاتلی سس اعتراف کرد که دوست نداشت برادرش خواننده شود

ای کاش برادر ابراهیم تاتلی سس نبودم

حسین تاتلی برادر ابراهیم تاتلی سس عکسی با ییلدیز تیلبه که با ابراهیم رابطه خوبی ندارد، عکس گرفته و به اشتراک گذاشت و در یک برنامه تلویزیونی به صورت زنده با تلفن شرکت کرده و گفت: "ای کاش برادر ابراهیم تاتلی سس نبودم."

وی در این تماس تلفنی، ابراز داشت که میان وی و بردارش ابراهیم تاتلی سس خصومت در میان میباشد. او گفت که دوست نداشت برادر بزرگش خوانندگی کند.

او در ادامه گفت: "ای کاش برادر ابراهیم تاتلی سس نبودم، در این صورت میتوانستم در بخش موسیقی پیشرفت کنم."خبرهای مرتبط