مجری مشهور تی آر تی درگذشت

مسعود مردجان مجری ماهر کانال تلویزیونی تی آر تی، در خانه سالمندان آدانا درگذشت

مجری مشهور تی آر تی درگذشت

مسعود مرجان که مجری بازنشسته تی آر تی بود، در کودتای روز 12 سپتامبر 1980، اطلاعیه کودتا را خوانده بود.

او که دو فرزند داشت، ابتدا در خانه سالمندان استانبول و سپس نیز آدانا به زندگی اش ادامه میداد.

مجری افسانوی، مدت کوتاهی قبل در برنامه اخبار کانال تی آر تی 1 شرکت کرده بود.

وی که به همراه ارتان چلیک برنامه خبری را انجام داده بود، لحظات پر احساسی را نیز پشت سر گذاشته بود.

او که در خانه سالمندان آدانا زندگی میکرد، در سن 71 سالگی به دلیل نارسایی چند ارگانی، درگذشت.خبرهای مرتبط