مرگ 45 نفر در تصادف رانندگی در هندوستان

در این حادثه 45 نفر جان باختند

مرگ 45 نفر در تصادف رانندگی در هندوستان

در نتیجه واژگون شدن یک اتوبوس مسافربری در هندوستان 45 نفر کشته شدند.

در ایالت تلنگانای هندوستان ، یک اتوبوس حامل حجاجی که در حال بازگشت از عبادتگاه بودند، برای دوری از برخورد با یک اتوبوس در حال حرکت واژگون شد.

بیم آن می رود تعداد کشته شدگان در نتیجه این تصادف رانندگی بیش از این افزایش یابد.خبرهای مرتبط