شورای پناهجویان نروژ از دولت میانمار خواست برای ورود کمک‌ها مجوز صادر کند

دبیرکل شورای پناهجویان نروژ از دولت میانمار خواست تا برای ورود محموله های کمک بشردوستانه به مردم آراکان مجوز صادر کند

شورای پناهجویان نروژ از دولت میانمار خواست برای ورود کمک‌ها مجوز صادر کند

ژان اگلند دبیرکل شورای پناهجویان نروژ (NRC) طی بیانیه ای از دولت میانمار خواست تا برای ورود محموله های کمک بشردوستانه به مردم آراکان که در معرض ظلم ارتش میانمار و بوداییان افراطی هستند، مجوز صادر کند.

در این بیانیه تاکید شده است که به دلیل عدم صدور مجوز برای ورود محموله های کمک بشردوستانه به ایالت آراکان، مردم بی دفاع این منطقه از دسترسی به نیازهای اولیه محروم هستند.

اگلند در این بیانیه همچنین نگرانی مسئولان این شورا نسبت به عدم دسترسی مردم بی دفاع منطقه مذکور به آب آشامیدنی سالم، غذا و محل اسکان را ابراز و تصریح کرد که این شورا برای تدارک کمک های اولیه به نیازمندان دارای همه امکانات بوده و تنها مانع در این زمینه، عدم صدور مجوز است.

در پایان بیانیه مذکور به ضرورت هماهنگی جهانی در این مورد اشاره و از کشورهای جهان خواسته شده است تا در روابط خود با دولت میانمار این بحران را در اولویت قرار دهند. زیرا جان غیرنظامیان منطقه در خطر است.خبرهای مرتبط