هفته گرامیداشت جایگاه خانواده

از امروز به مدت یک هفته جایگاه خانواده را گرامی میداریم.

هفته گرامیداشت جایگاه خانواده

خانواده پایه و اساس جامعه را تشکیل میدهد. از امروز به مدت یک هفته جایگاه خانواده را گرامی میداریم. بی شک بهترین دوستان انسان در داخل خانواده اش هستند. پیوندی که با ادغام محبت و احترام در داخل خانواده شکل میگیرد، به اندازه ای مستحکم است که بیماری یکی از افراد خانواده و یا مشکلی که برای یکی از اعضای آن به وجود بیاید، به مثابه بیماری و مشکل دیگر اعضای آن به خواهد بود. کسی که در اولین گرفتاری برای حل مشکلاتتان تلاش میکند، یکی از اعضای خانواده تان است. هر چه قدر که پیوند و روابط بین اعضای یک خانواده سالم تر باشد، آینده جامعه به همان اندازه موفق و سالم شکل خواهد گرفت. امید است، هفته گرامیداشت جایگاه خانواده، برای تک تک افراد جامعه سلامت و زیبایی به همراه داشته باشد.خبرهای مرتبط