تحصیل در دانشگاههای ترکیه - نحوه استفاده از بورسیه های تحصیلی ترکیه

درخواست بورسیه های تحصیلی ترکیه در دو مرحله ارزیابی می شود

تحصیل در دانشگاههای ترکیه - نحوه استفاده از بورسیه های تحصیلی ترکیه

با برنامه ای که با هدف راهنمایی دانشجویان خارجی خواهان آموزش در دانشگاههای ترکیه تهیه کرده ایم، در حضور شما عزیزان هستیم.

در برنامه های قبلیمان خاطر نشان ساختیم که می توانید برای آموزش در دانشگاههای ترکیه از بورسیه های تحصیلی مختلف استفاده بکنید. برنامه این هفته را به ارزیابی مراجعه برای دریافت بورسیه های تحصیلی و معیارهای انتخاب اختصاص دادیم. دانشجویان خارجی خواهان تحصیل در دانشگاههای ترکیه برای یادگیری نحوه استفاده از بورسیه های تحصیلی میتوانند از آدرس ترکی و انگلیسی زبان httpWWW.turkiyeburslari.gov.tr/turkiye-burslari/burs-programlari/ //:http استفاده بکنند.

درخواست بورسیه های تحصیلی ترکیه در دو مرحله ارزیابی می شود. نخست مناسب بودن شرایط درخواست مورد بررسی قرار داده می شود. سپس وضعیت موفقیت آکادمیک مراجعه کننده ارزیابی می گردد. بعد نیز ملاقات تحقق می یابد. بورسیه های تحصیلی ترکیه در اصل برنامه ای ست که موفقیت آکادمیک را اساس قرار می دهد. قبل از هر چیز معدل گواهینامه پایان دوره متوسطه در کشور مراجعه کننده ارزیابی می شود. سپس میانگین نمرات اخذ شده در طول چهار سال، معدل پیش دانشگاهی، در صورت وجود معدل آزمون ورودی دانشگاه و معدل امتحان بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد. ارزیابی کلیه این موارد در انتخاب دانشجو برای دوره لیسانس 70 درصد، برای دوره فوق لیسانس و دکترا 75 درصد و برای رشته پزشکی 90 درصد تعیین شده است.

نامزدهایی که درخواست آنها قبول شده یاشد، به ملاقات دعوت می شوند. اطلاعات مربوط به ملاقات از طریق پست الکترونیکی به نامزدها فرستاده می شود. ملاقات در کشورهای محل اقامت نامزدها بشکل حضوری و در کشورهای فاقد نمایندگیهای جمهوری ترکیه بوسیله وسایل ارتباطی انجام می گیرد.

در برنامه هفته آینده در رابطه با امکانات اسکان دانشجویان خارجی در ترکیه اطلاعاتی ارائه خواهیم کرد.خبرهای مرتبط