Η Τουρκική Σημαία κυματίζει στο Αφρίν

Ο στρατιώτης που υψώνει την σημαία λέει: Δώρο των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων προς το Ένδοξο Τουρκικό Έθνος και Όλους τους Μάρτυρες μας, την 18η Μαρτίου, Ημέρα των Μαρτύρων.


Λέξεις-κλειδιά: τουρκική σημαία , Αφρίν