هفت شهروند هندوستان در اثر لغزش زمین جان باختند

بر اثر لغزش زمین ناشی از بارش شدید باران در ایالت اوتاراکند هندوستان 7 عضو یک خانواده جان خود را از دست دادند.

هفت شهروند هندوستان در اثر لغزش زمین جان باختند

بر اثر لغزش زمین ناشی از بارش شدید باران در ایالت اوتاراکند هندوستان 7 عضو یک خانواده جان خود را از دست دادند.

به گزارش رسانه‌های هندوستان در نتیجه لغزش زمین ناشی از بارش شدید باران در ایالت اوتاراکند در شمال این کشور 7 عضو یک خانواده جان باخته اند.

یک کودک 10 ساله که زیر آوار مدفون شده بود نجات یافته است. یکی از قربانیان این سانحه نیز یک زن حامله بوده است.

گفته می‌شود بارش باران امسال در این منطقه در صد سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در اثر باران‌های موسمی امسال در هندوستان طی سه ماه اخیر امسال بیش از هزارتن جان باختند.اخبار مربوطه