جلوگیری از ریزش مو با سه نوع مواد بسیط که در هرخانه موجود است

با سه نوع مواد بسیطی که در هرخانه موجود است، میتوانید از ریزش موهایتان جلوگیری کنید

جلوگیری از ریزش مو با سه نوع مواد بسیط  که در هرخانه موجود است

با سه نوع مواد بسیطی  که در هرخانه موجود است، میتوانید از ریزش موهایتان جلوگیری کنید. اکنون برای شما ارزانترین، آسانترین و بهترین شیوه تداوی مورفته گی را بیان میداریم. مواد مورد ضرورت شما:

  1. یک عدد زردی تخم مرغ
  2. دوقاشق غذا خوری روغن موی هندی(روغن موی هندی که در عطاری ها انرا بنامorgannic castor oil ویا   Saf Soğuk Pres Organik Hint Yağı یاد میشود.)
  3. ویک قاشق غذاخوری عسل

طرز تهیه:

زردی تخم مرغ را همرا با روغن موی هندی و عسل خوب باهم مخلوط میکنید. کریم بدست امده را اولا به قسمتهای بیخ موهایتان خوب مساژ دهید. و بعد نیز همه موی سرتان را با آن چرب نمایید. 2-4 ساعت بگذارید. برای اینکه مواد از سرتان نه چکد میتوانید از بونه های حمام استفاده نمایید.

بعد از 2- 4 ساعت میتوانید با شامپو سرتان را بشوئید. این کار را الی دوماه در هفته یکبا الی دوبار انجام دهید. برای دریافت نتیجه بهتر در هفته دوبار توصیه میشود. بعد از آن دگر از ریزش مورهایی یافته و شاهد روئیدن موهای تازه خواهید شد.

 اخبار مربوطه