اظهار نظر سازمان ملل درباره تشکیل نیروی به اصطلاح امنیت مرزی در سوریه

منشی عمومی سازمان ملل اظهار داشت: بسیار خوب میشد که مردم سوریه مشکل خود را خود حل کنند

اظهار نظر سازمان ملل درباره تشکیل نیروی به اصطلاح امنیت مرزی در سوریه

منشی عمومی  سازمان ملل اظهار داشت: بسیار خوب میشد که مردم سوریه مشکل خود را خود حل کنند

آنتونیو گوترش، منشی عمومی  سازمان ملل در نشست خبری در مرکز این سازمان در نیویورک درباره قصد آمریکا برای تشکیل نیروی به اصطلاح امنیت مرزی در سوریه گفت: بسیار خوب میشد که مردم سوریه مشکل خود را خود حل کنند.

گوترش با اشاره به اینکه جامعه بین المللی در بسیاری از مسائل ناموفق بوده است، افزود: در شرقمیانه با یک بن بست و در شبه جزیره کوریا با جنگ هسته ای احتمالی مواجه هستیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار آناتولی مبنی بر قصد آمریکا برای تشکیل به اصطلاح نیروی امنیت مرزی در سوریه گفت: خیلی بسیار خوب میشد که مردم سوریه مشکل خود را خود حل کنند.

گوترش با بیان اینکه برای بهبود روند ژنیو باید همه تلاش‌ها انجام داده شود، تصریح کرد که بحران در سوریه با راه حل نظامی غیر قابل حل است.اخبار مربوطه