چراغ های مسجد الاقصی خاموش ساخیته شد

همزمان با اعلام فیصله پروواکتیف گونه دونالد ترامپ رئیس جمهورایالات متحده امریکا، چراغهای مسجدالاقصی نیز خاموش ساخته شد

چراغ های مسجد الاقصی خاموش ساخیته شد

همزمان با اعلام فیصله پروواکتیف گونه دونالد ترامپ رئیس جمهورایالات متحده امریکا، چراغهای مسجدالاقصی نیز خاموش ساخته شد.

همچنان در عین ساعات در خت نویل  که در صحن کلیسای واقع در بیت اللحم که از جانب عیسویان به صفت مهد تولد حضرت عیسی علیه السلام سناخته میشود نیز در تاریکی فرورفت.

اسرائیل که بیت المقدس شرقی را در تاریخ 1967 اشغال نموده بود، در سال 1980 قسمتهای شرقی و غربی این شهر را به شکل یک جانبه به صفت "پایتخت مشترک" اعلام داشته بود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر اساس فیصله یی نمبر 478 که ردسال 1980 مورد قبول قرار داده بود، این اعلامیه الحاق و پایتخت اسرائیل را غیر قابل قبول خواند.

در چارچوب فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی به شمول ایالات متحده امریکا موضوع تحت اشغال قرار گرفتن بیت المقدس شرقی را مورد قبول قرار میدهند.

 همه کشورهاییکه حکومت اسرائیل را به رسمیت شناخته اند نیز، سفارتخانه های خود را در تل ابیب باز نموده اند. هیچ یک ار این کشورها بیت المقدس  ویا قسمتهای شرقی و یا غربی آنرا به صفت پایتخت اسرائیل قبول نمی نمایند.اخبار مربوطه