اردوغان وزیر امور خارجه قطر را به حضور پذیرفت

رئیس جمهور ترکیه، شیخ محمد بن جاثم آل ثانی وزیر امور خارجه قطر را در مجتمع ریاست جمهوری به حضور پذیرفت

اردوغان وزیر امور خارجه قطر را به حضور پذیرفت

اردوغان وزیر امور خارجه قطر را به حضور پذیرفت

رئیس جمهور ترکیه، شیخ محمد بن جاثم آل ثانی وزیر امور خارجه قطر را در مجتمع ریاست جمهوری به حضور پذیرفت

این دیدار که در مجتمع ریاست جمهوری و در پشت درهای بسته به روی مطبوعات انجام شد، 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشید

در این دیدار مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز حضور داشت.اخبار مربوطه