بررسی درخواست های " واسکت زردها " در مجمع ملی و سنای فرانسه

درخواست های معترضان موسوم به "واسکت زردها" در مجمع ملی و سنای فرانسه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت

بررسی درخواست های " واسکت زردها " در مجمع ملی و سنای فرانسه

نهاد نخست‌وزیری فرانسه طی اطلاعیه اعلام داشت که درخواست های معترضان موسوم به " واسکت زردها " درمجمع ملی وسنای فرانسه مورد بحث و بررسی قرارخواهد گرفت.

براساس اطلاعیه یی که دراینمورد ازجانب ادوارفیلیپ به نشر رسید، نخست ‌وزیر فرانسه فردا با هیاتی متشکل ازنمایندگان این معترضان دیدارخواهد کرد.

وی همچنین به دستور امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهورفرانسه با رهبران احزاب سیاسی مخالف ازجمله مارین لوپن، رهبرحزب راست‌گرای افراطی "جبهه ملی" و ژان-لوک ملانشن، رهبر حزب چپ‌گرای افراطی " فرانسه تسلیم‌ ناپذیر" نیز در حال مذاکره است.

از سوی دیگر، مجلس سنای فرانسه نیز روز پنجشنبه 6 دسامبر به منظور بررسی تجمعات و درخواست های این معترضان تشکیل جلسه خواهد داد.

گفتنی است حدود 287 هزار تن از مردم فرانسه تحت عنوان "واسکت زردها" سازماندهی شده‌ و روز شنبه 17 نوامبر سال جاری در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر اعمال تعرفه اضافی بر سوخت مایع درصدها جاده و شاهراه ها در سراسر این کشورموانع ایجاد کرده و راه ها را بستند.

در جریان این تجمعات تاکنون 2 تن جان باخته و 43 هزار تن از جمله 222 تن از نیرویهای امنیتی مجروح شدند. همچنین 1424 تن دیگرنیز بازداشت شدند.

این در حالیست که رهبران احزاب مخالف فرانسه، دولت را به عدم جلوگیری از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان برای خدشه‌دار کردن مشروعیت تجمعات آنها متهم مینمایند.اخبار مربوطه