برات آلبایراق : پایه های اقتصاد تورکیه مستحکم است

رات آلبایراق وزیر خزانه داری و دارایی تورکیه با اشاره به مستحکم بودن پایه های اقتصاد تورکیه گفت: روابط بین تورکیه و آمریکا در عرصه های منطقه ای و جهانی تعمیق یافته است

برات آلبایراق : پایه های اقتصاد تورکیه مستحکم است

 

برات آلبایراق وزیر خزانه داری و دارایی تورکیه با اشاره به مستحکم بودن پایه های اقتصاد تورکیه گفت: روابط بین تورکیه و آمریکا در عرصه های منطقه ای و جهانی تعمیق یافته است.

آلبایراق در چارچوب چهل و نهمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در نشستی تحت عنوان "چشم انداز بازارهای در حال توسعه" شرکت کرد.

وزیر خزانه داری و دارایی ضمن پاسخ گویی به سوالات مطرح شده  گفت که اقتصاد تورکیه به رغم مسائل منطقه ای به رشد خود ادامه میدهد.

آلبایراق با اشاره به اینکه تورکیه تحت تاثیر مسائل کشورهای منطقه خود قرار گرفته گفت: تورکیه از بیش از 4 میلیون پناهجو میزبانی کرده و در وضعیت باثبات ترین کشور منطقه قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه نسبت قرضه دولتی درآمد ملی در تورکیه 28 فیصد میباشد گفت که این نشانگر مدیریت بقرضه قوی این کشور است.

آلبایراق گفت: تورکیه در مسیر مثبتی به راه خود ادامه میدهد. اقتصاد تورکیه از توازن قدرتمندی برخوردار است. بهبودی سریع تری نسبت به فصل تابستان مورد بحث است.اخبار مربوطه