امروز در تاریخ چه گذشت؟ جمعه 28 جدی 1397 هجری شمسی

شرح مهمترین رویداهای تورکیه و جهان در تاریخ های 18 جنوری

امروز در تاریخ چه گذشت؟ جمعه 28 جدی 1397 هجری شمسی

در برنامه یی امروز در تاریخ چه گذشت؟ به شرح مهمترین رویداهای تورکیه و جهان در تاریخ های 18 جنوری میپردازیم:

***

در تاریخ های 18 جنوری سال 1778 : جیمز کوک کاشف انگلیسی صاحب عنوان اولین کاشف اروپایی گردید که توانست به جزایر هاوایی راه یابد. آنچه که باعث اهمیت اکتشافات کوک که نخست در سال 1768 برای انجام تحقیقات در اقیانوس بزرگ مامور گردید، شده است، تبدیل اماکنی که وی کشف کرده از جانب کشورهای اروپایی به مناطق مستعمراتی بود. وی که سه بار سفر اکتشافاتی ترتیب داد، در حین درگیری حاصل با بومیان در سال 1779 در جزایر هاوایی کشته شد.

***

در تاریخ های 18 جنوری سال 1886 : چاپ اولین مجله زن موسوم به "شگوفه زار" با اقدامات عارفه خانم دختر تحصیل کرده منیف پاشا وزیر مسئول از امور آموزش دولت عثمانی است. مجله ایی مدافع حقوق زن که تمامی نویسندگان اش زنان روشنفکر وقت بوده و در مقالات و نوشته های خود به لزوم آموزش زنان و ایفای نقش فعال از سوی زنان در حیات اجتماعی تاکید میکردند. "شگوفه زار" در طول حیات انتشاراتی همواره از حقوق زن و تساوی حقوق زن و مرد دفاع کرد.

***

در تاریخ های 18 جنوری سال 1919 : کنفرانس صلح پاریس با شرکت نمایندگان دول ائتلاف برای امضای قرار دادها با دول مغلوب در جنگ جهانی اول برگزار شد. در این کنفرانس نقشه اروپا از نو ترسیم شده و مناطق اورفا، آنتپ و مراش که جزو خاکهای عثمانی بودند، به فرانسوی ها واگذار شدند. در این کنفرانس همچنین تصمیم به اشغال آناطولی غربی توسط یونانیان گرفته شده و کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلستان ، ایتالیا و مجارستان در آن شرکت داشتند.

***

در تاریخ های 18 جنوری سال 1927: قرار داد لوزان بین نمایندگان مجلس ملی کبیر تورکیه و نمایندگان امپراطوری بریتانیا، جمهوری فرانسه، حکومت شاهی ایتالیا، امپراطوری جاپان، حکومت شاهی یونان، حکومت شاهی رومانی و نمایندگان حکومت شاهی صرب، کرواسی و اسلوونی که در سال 1923 امضا شده بود، در مجلس سنای آمریکا رد شد. این قرار داد که به تعقیب مبارزه رهایی بخش ملی تورکیه امضا  شده بود ، علیرغم رد شدن باز هم اجرا شده و منحیث سند مالکیت جمهوری تورکیه در تاریخ به ثبت رسید.

 اخبار مربوطه