طرح صلح افغانستان باید توسط خود این کشور ارائه شود

خواجه محمد آصف وزیرامورخارجه پاکستان اظهارداشت که برقراری صلح و ثبات در افغانستان باید به رهبری خود این کشورانجام گیرد

طرح صلح افغانستان باید توسط خود این کشور ارائه شود

خواجه محمد آصف، وزیر امور خارجه پاکستان در نشست مشترک خبری با مولود چاووش اوغلو، همتای ترک خود درانقره، اظهار داشت: "از صمیم قلب براین باوریم که برای برقراری صلح و ثبات درافغانستان باید خود این کشور قدرتمندانه اقدام به ایجاد آن کند و رهبری طرح صلح را در دست گیرد".

وزیرامورخارجه پاکستان همچنین افزود: "پاکستان وترکیه ازروابط برادرگونه و بی نظیری برخوردارند. درمسائل مرتبط با دوکشورهمواره کنارهم ایستاده وازهم حمایت کرده ایم. دوستی با ترکیه درخون ما است، حمایت های پایدار ترکیه در خصوص مسئله کشمیر و سایر مسائل مربوط به مسلمانان را با ارزش دانسته وازآن تقدیرمیکنیم. ازمسئولیتی که ترکیه درقبال مسلمانان آراکانی برعهده گرفته است، حمایت میکنیم. قربانی کردن مسلمانان آراکان که به صورت برنامه ریزی شده در حال انجام است را به شدت محکوم میکنیم".

آصف با بیان اینکه طی سفر رسمی خود به ترکیه تحولات منطقه ای و به ویژه طرح جدید آمریکا در مورد جنوب آسیا و افغانستان را مورد بحث قرار داده‌اند، گفت: "از صمیم قلب بر این باوریم که برای برقراری صلح و ثبات درافغانستان باید خود این کشور قدرتمندانه اقدام به ایجاد آن کند و رهبری طرح صلح را در دست گیرد".

وی با تاکید بر این نکته که باید برای برقراری صلح پایداردرافغانستان راه‌حلی منطقه‌ای ارائه شود، ادامه داد: ازمعرفی پاکستان به عنوان مسبب ناکامی های دیگران واقعا تاسف آوراست. راه‌حل پایداردرافغانستان نه با روش نظامی بلکه با راه‌حل‌های سیاسی ممکن است. در این راستا از اقدامات ترکیه برای میانجیگری بین پاکستان و افغانستان قدردانی میکنیم.

گفتنی است این نخستین سفر خواجه محمد آصف به ترکیه از زمان برعهده گرفتن سمت وزارت امور خارجه پاکستان است. وی در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، بنعلی یلدریم نخست وزیر و مولود چاووش اوغلو همتای ترک خود به بررسی مسائل دوجانبه و منطقه ای پرداخت.اخبار مربوطه