نخستین کاروان تجارتی افغانستان سرامروز از راه لاجورد صادرخواهد گردید

اتاق تجارت وصنایع از حکومت که خواهان ایجاد سهولت‌ها و ادامه صادارت از راه لاجورد است در این رابطه توجه نموده است

نخستین کاروان تجارتی افغانستان سرامروز از راه لاجورد صادرخواهد گردید

نخستین بارکالاهای تجارتی افغانستان سر از امروز از طریق راه لاجوره  به بازارهای اروپایی صادر خواهد گردید.

وزارت امور خارجه می‌گوید که این محموله شامل اجناسی چون پنبه ، میوه‌های خشک  و کنجد بوده است. و پنجاه فیصد مصارف انتقال اموال را نیز حکومت  متقبل می شود.

لازم به ذکر است که اتاق تجارت وصنایع افغانستان از حکومت می‌خواهد که در ایجاد سهولت‌ها و ادامه صادارت از راه لاجورد توجه جدی داشته باشد.

با آنکه قرار بود نخستین بار  ا موال صادارتی افغانستان از طریق راه لاجورد در تاریح هفتم همین ماه میلادی امسال صادرگردد،  ولی وزارت امور خارجه بیان داشته استکه  اولین محموله آزمایشی  درروز پنجشنبه این هفته در چارچوب سازمان "تایر کارنیت" صادر خواهد شد.

رییس همکاری‌های اقتصادی این وزارت می‌گوید که این کالاهای از طریق ترکمینستان ،آذربایجان ، گرجستان به تورکیه و دیگر کشورهای اروپایی صادر خواهد شد.

حسن سروش - رییس همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه بیان داشته که:" در روز پنجشنبه هفته جاری با حضورداشت مقام‌های بلند پایه حکومت و هئیت‌های کشورهای عضو اولین محموله کالاهای صادراتی از مسیر راه لاجورد به مقصد تورکیه صادرخواهد شد."

در همین حال مسئوولان اتاق تجارت و صنایع آغاز روند صادرات را از راه لاجورد را  مناسب ترین و ارزان ترین راه صادارت افغانستان به کشورهای منطقه و اروپا می داند.

خانجان الکوزی - معاون هئیت عامل اتاق تجارت وصنایع افغانستان گفت:" ما امیداور هستیم که اینکار تداوم داشته باشد، و جدا لازم است تاما به شکل  داومدارصادرات  میوه  و مواد معدنی    همراه با واردات خود را از این راه انجام بدهیم و از وابستگی به دیگران نجات پیدا کنیم."

قرار معلوم اولین محموله صادراتی افغانستان از طریق راه لاجورد شامل حدود یک صد و هفتاد پنج تن پنبه، میوه خشک و کنجد بوده که در نه کامیون متعلق به سازمان تیر انتقال خواهد یافت .اخبار مربوطه