واکنش عبدالله به اقدام اخیر ایتلاف بزرگ ملی

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان در مورد بسته شدن عده یی از دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بعضی از ولایات‌، واکنش نشان داده‌است

واکنش عبدالله به اقدام اخیر ایتلاف بزرگ ملی

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان در مورد بسته شدن عده یی از دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بعضی از ولایات‌، واکنش نشان داده‌است.

رییس اجراییه کشور که در نشست شورای وزیران دیروز سخن می‍زد، گفت که بستن دفاترکمیسیون انتخابات در ولایت نمیتوانند که شفافیت انتخابات را تضمین کنند.

عبدالله خواهان بازشدن مجدد هرچه عاجل دروازه‌های ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایات شده و می‌افزاید که کمیسیون انتخابات مسؤولیت دارد تا جهت رفع نگرانی‌های جریانهای سیاسی و احزاب و نهادهای جامعه مدنی با آنان گفتگو نماید.

این درحالی‌ست که به تازه‌گی هوادران ایتلاف بزرگ ملی افغانستان، دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در ولایت‌های بلخ، هرات و قندهار بستند.

هواداران ایتلاف بزرگ ملی می‌گویند که آنان پس از آن دست به این اقدام زدند که حکومت صدای آنان را برای برگزاری انتخابات شفاف نشنیده‌است.

آنان تاکید میکنند که اگر صدای شان بیشتر از این شنیده نشود، دفاتر کمیسیون‌ انتخابات را در سایر ولایات‌ نیز خواهند بست

کمیسیون انتخابات روز گذشته در واکشن به اقدام آنان گفته است که مسؤولیت به تاخیر افتادن انتخابات کسانی خواهند بود که دستور بستن دفاتر کمیسیون انتخابات را داده‌اند.اخبار مربوطه