غنی: افغانستان در موج پنجم تروریزم بین‌المللی قرار دارد

رئيس جمهورافغانستان با اعلام این که جنگ در کشورش داخلی نیست واگراین جنگ داخلی میبود باید به پایان میرسید، گفت که اکنون ما درموج پنجم تروریزم بین‌المللی قرار داریم

غنی: افغانستان در موج پنجم تروریزم بین‌المللی قرار دارد

اشرف غنی احمدزی، رئيس جمهورافغانستان شب گذشته طی سخنانی درکنفرانس دوروزه افسران ارشد نیروهای امنیتی و دفاعی این کشوردرقصرریاست جمهوری درکابل اظهارداشت: "جنگ افغانستان داخلی نیست؛ اگراین جنگ داخلی میبود باید خاتمه مییافت، ما همین اکنون درموج پنجم تروریزم بین‌المللی قرارداریم".

وی افزود: "هدف تروریست‌ها مبدل کردن افغانستان به میدان جنگ است، در حالیکه ما برای تأمین زندگی مرفه برای پنج نسل آینده مبارزه میکنیم. هرکس که مقابل مردم ما سلاح بردارد، دشمن ماست و با تمام قوت مانع رسیدن به اهداف شوم شان میشویم".

غنی بر مبارزه علیه فساد اداری و قاچاق مواد مخدردرکشورش تاکید کرد و گفت: هرکسی ‌که میخواهد افغانستان را از این طریق تخریب کند، دشمن این خاک است.

غنی ازمبارزه نیروهای امنیتی افغان علیه تروریزم در کشورش قدردانی کرده اظهار داشت: "سال 1395 هجری شمسی، سال سربازی ما بود و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، از هیچ‌ نوع تلاش درراستای دفاع ازکشورومردم دریغ نکردند. تلاش‌ های نیروهای امنیتی افغان اهداف استراتژیک دشمن را با نابودی مواجه کرد."

رئيس جمهور افغانستان از تدوین برنامه اصلاحات وتقویت نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان برای چهارسال آینده بیان کرد: برنامه‌های تدوین شده اصلاحات نیروهای امنیتی، افغانستان را به سمت ثبات و ترقی سوق خواهد داد.

اشرف غنی احمدزی در پایان درارتباط با حمله تروریستی به شفاخانه چهارصد بسترنظامی سردارداوود درکابل، تاکید کرد: "باید به ‌زودی نتایج تحقیقات این حادثه مشخص شود. زیرا خانواده‌‌های قربانیان این واقعه، میخواهند ابعاد وقوع این حادثه را بدانند و سرنخ حادثۀ مذکور به هر جایی که منتهی شود، مورد بررسی قرار می‌ گیرد". اخبار مربوطه