هشدار وزیر امور خارجه وینزیویلا به ترامپ

خورخه آریزا وزیر امور خارجه وینزیویلابیان داشت: "اگر مسئله از این فراتر رود، دست ترامپ به خون وینزیویلایی‌ها آغشته خواهد شد"

هشدار وزیر امور خارجه وینزیویلا به ترامپ

خورخه آریزا وزیر امور خارجه وینزیویلابیان داشت: "اگر مسئله از این فراتر رود، دست ترامپ به خون وینزیویلایی‌ها آغشته خواهد شد"

خورخه آریزا وزیر امور خارجه وینزیویلا در نشست خبری در مقر سازمان ملل در نیویورک، دولت آمریکا را متهم کرد برای استفاده از منابع طبیعی وینزیویلا از جمله نفت و معادن، میخواهد در این کشور دخالت کند.

آریزا افزود: در نتیجه اعمال تحریم از سوی آمریکا علیه وینزیویلا، مردم کشورم در رنج و عذاب هستند.

وی خاطر نشان کرد: اطلاع پیدا کردیم که تظاهراتی مقابل کاخ سفید برای جلوگیری از ایجاد اوضاعی که در آن، خونریزی در وینزیویلا صورت گیرد، برگزار خواهد شد. اگر مسئله از این فراتر رود، دست ترامپ به خون وینزیویلایی‌ها آغشته خواهد شد. به همین علت میخواهیم از کودتا و هر نوع دخالت در وینزیویلا جلوگیری کنیم، زیرا باعث وخیم‌تر شدن اوضاع و ایجاد شرایطی شبیه ویتنام خواهد شد.اخبار مربوطه