در اندونزیا زمین لرزه شدیدی بوقوع پیوست

تا هنوز در مورد خسارات این حادثه معلومات دقیق موجود نیست

در اندونزیا زمین لرزه شدیدی بوقوع پیوست

در ایالت پاپوای اندونزیا زمین لرزه به شدت 5,7 ریشتر بوقوع پیوست. 

اداره هواشناسی, اقلیم و جیوفزیک اندونزیا میگوید, مرکز این زمین لرزه در عمق 85 کیلومتری منطقه سارمی این ایالت بوده است. 

منطقه مذکور در 28 کیلومتری جنوبشرق ایالت پاپوا موقعیت دارد. 

اداره هواشناسی, اقلیم و جیوفزیک اندونزیا تا هنوز در مورد خسارات جانی و مالی این حادثه چیزی نگفته است. 

در نتیجه وقوع زمین لرزه به بزرگی 7,5 ریشتر در جزیره سولاوسی اندونزیا در تاریخ 28 سپتامبر 2 هزار و 103 تن جان خود را از داده بودند.  اخبار مربوطه